Disclaimer
 Home    Disclaimer

Wat je moet weten over de informatie op deze (mobiele) website

Informatie
Deze (mobiele)website bevat uitsluitend algemene informatie. Deze informatie is geen advies aan jou. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan noch aansprakelijk worden gehouden.

Nederlands recht
Op onze (mobiele)website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. CheckPablo is geregistreerd onder nummer 64575896 bij de Kamer van Koophandel.

Werking website
CheckPablo kan niet garanderen dat deze (mobiele)website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de (mobiele)website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als je daardoor schade lijdt.

Berekeningen
Bij de informatie en berekeningen op deze (mobiele)website zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn daarom uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

Informatie op sites waarnaar gelinkt wordt
Op de (mobiele)website wordt soms gelinkt naar externe websites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor die informatie.

Gebruik van informatie
Alle informatie op deze (mobiele)website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van CheckPablo. Je mag de informatie voor privé-doelen gebruiken, onder voorwaarde dat je vermeldt dat je de informatie heeft gevonden op de (mobiele)website van CheckPablo en dat je de informatie ongewijzigd laat. Als je de informatie van de (mobiele)website wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet je daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Over de disclaimer
CheckPablo behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt je altijd op deze website.